Thi công hàng rào công trình khung sắt và Bạt Hiflex

300,000  270,000  Chưa Vat

HÀNG RÀO CÔNG TRÌNH

  • Khung: Khung sắt vuông, Nẹp sắt chữ V.
  • Background: In bạt Hiflex 
  • Quy cách: hàn khung sắt căng bạt Hiflex bắn vít.
  • Bạn có thể thay đổi bạt dễ dàng.
  • Phải màu: Tùy theo yêu cầu chất lượng: mức độ bay màu từ 6 tháng đến 12 tháng.
Brands:
Hiflex (1)
TBR (3)